Ο επίκ. Καθηγητής Νικολάου Βασίλειος συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο Διεθνές Σεμινάριο «AOTraumaCourse — Basic Principles of Fracture Management. 08-10 Feb. 2018, Athens, Greece.»

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου