• «Αντιμετώπιση ρήξεως πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με χρησιμοποίηση του τένοντα του ημιτενοντώδους μυ και του έσω τριτημορίου του επιγονατιδικού τένοντα με διατήρηση της περιφερικής καταφύσεώς των.» Βασίλειος Σ. Νικολάου. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή. Αθήνα 2005. (Βραβείο «Κατσαρά» 2013)
  • “Development of a New Vertebral Defect Occlusion Membrane for use in Vertebroplasty and Kyphoplasty”, Vasileios S. Nikolaou, MSc Thesis, McGill University, Canada,  2014 (Award of excellence, 2011)