ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.Συμμετοχή στην πειραματική μελέτη σε κονίκλους για τον ρόλο της χορήγησης θαλιδομίδης στην επιβίωση του πολυτραυματία. Αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Journal of Surgical Research».

2.Συμμετοχή στην προοπτική κλινική μελέτη για τη μορφομετρική ανάλυση της οδοντοειδούς απόφυσης του Α2 αυχενικού σπονδύλου στον Ελληνικό πληθυσμό, με τη χρήση αξονικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό EJOST.

3.Συμμετοχή στην προοπτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για τη δράση της έγχυσης πλούσιου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στη θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ¨ Neural Regeneration Research¨

4.Συμμετοχή στην προοπτική τυχαιοποιημένη συγκριτική κλινική μελέτη της υποβοηθούμενης με τη χρήση υπερηχογραφήματος απελευθέρωσης του A1 pulley ή της ανοικτής χειρουργικής απελευθέρωσης, σε ασθενείς που πάσχουν από εκτινασσόμενο δάκτυλο. Αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό ¨World Journal of Orthopaedics.”