Συμμετοχή του κου Νικολάου στο .8ο Ελληνοτουρκικό διαπανεπιστημιακό συνέδριο, με δύο ομιλίες θέματα: Α) Τα αποτελέσματα της χρήσης βιοαπορροφήσιμων καρφίδων στη θεραπεία του βλαισσού μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός (hallux valgus) με τη χρήση οστεοτομίας Mitchell και Β) τα μακροχρόνια αποτελέσματα της αρθροπλαστικής γόνατος με κινούμενο πολυαιθυλένιο και χωρίς τσιμέντο,τύπου LCS.