Στρογγυλή τράπεζα: ΚΡΙΤΙΚH ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ
Διάλεξη: Πρόσθια προσπέλαση του ισχίου χωρίς τραπέζι έλξης. Εμπειρία κατά την καμπύλη εκμάθησης – Β. Νικολάου

Στρογγυλή τράπεζα: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
Διάλεξη: Διάβρωση του κώνου – Σύγχρονες απόψεις – Β. Νικολάου

Round table: PERIPROSTHETIC FEMORAL FRACTURES: SURGICAL TIPS, MANAGEMENT UPDATES AND CASE PRESENTATIONS
Lecture: Classification and Epidemiology of PPF around Knee – V. Nikolaou

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου