Συμμετοχή του κου Νικολάου στο Διεθνές συνέδριο: 3rd  Masterclass in Arthroplasty Surgery. Θεσσαλονίκη, 2-4 Δεκεμβρίου 2016. Ο κος Νικολάου, συμμετέχοντας σε ένα panel διεθνώς αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών, ανέπτυξε τις νεότερες απόψεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών γόνατος, ενώ συμμετείχε ως εκπαιδευτής στις πρακτικές ασκήσεις των συμμετεχόντων.

Διάλεξη με τίτλο: “ The Revision Knee – Implant choice: constrained rotating hinge or semi solutions. (V. Nikolaou).

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ